Ο Σύνδεσμος

Ένας Σύνδεσμος για το βιώσιμη και οικολογική επιχειρηματικότητα

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ξύλινων Κουφωμάτων αποτελεί έναν επίσημο φορέα που ενημερώνει και εκπροσωπεί τους πολυάριθμους κατασκευαστές ξύλινων κουφωμάτων με έδρα την Ελλάδα και ενημερώνει το κοινό σχετικά με τη χρήση και τα οφέλη των ξύλινων κουφωμάτων σε νέες και υφιστάμενες οικοδομές.
Βασικός σκοπός του Συνδέσμου είναι τα ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό αλλά και τους επαγγελματίες του χώρου, όπως αρχιτέκτονες, μηχανικούς εργολάβους, κτλ., για τα πλεονεκτήματα του ξύλινου κουφώματος, που αποτελεί ένα από τα αρτιότερα κατασκευαστικά υλικά.

Επιπλέον, υποστηρίζει τα μέλη του μέσα από τα προγράμματα και τις υπηρεσίες του, που σκοπό έχουν να ενισχύσουν τη θέση των προϊόντων τους στον ανταγωνισμό, να αυξήσουν τη χρήση τους και να βοηθήσουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών στόχων των μελών του, προσβλέποντας στην αειφόρο ανάπτυξη.

Ακόμη, ο Σύνδεσμος δημιουργεί ένα μέσο επικοινωνίας, μελέτης, στήριξης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα κατασκευής ξύλινων κουφωμάτων και κατεργασίας ξύλου. Στα πλαίσια αυτού του σκοπού, αποτελεί το δίαυλο επικοινωνίας των μελών του με την Ελληνική Πολιτεία και Δημόσιους Οργανισμούς κάθε είδους και να εκπροσωπεί τον κλάδο στους αντίστοιχους διεθνείς κλαδικούς οργανισμούς.

Επιπρόσθετα, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για συλλογική προσπάθεια των μελών, που θα συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων τους και την εναρμόνιση τους με τα Ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα.

Το Καταστατικό του Συνδέσμου

Κάντε λήψη και διαβάστε το καταστατικό του Πανελλήνιου Συνδέσμου Κατασκευαστών Ξύλινων Κουφωμάτων.

Επικοινωνίστε μαζί μας